Προφίλ εταιρείας

Η εταιρεία EN.CO.DE. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ δραστηριοποιείται τα τελευταία 10 χρόνια στο πεδίο της «Αειφόρου Ανάπτυξης».

Η εμπειρία μας σε επενδυτικά πλάνα (projects) Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και ενεργειακής εξοικονόμησης, είτε αυτά αφορούν ιδίες επενδύσεις, είτε εγκαταστάσεις υπέρ τρίτων, είναι μεγάλη και καλύπτει όλο το φάσμα εργασιών και προϊόντων.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υλοποίηση έργων «με το κλειδί στο χέρι», που περιλαμβάνουν υπηρεσίες εκπόνησης τεχνοοικονομικών μελετών καθώς και το σχεδιασμό, την αδειοδότηση, την προμήθεια εξοπλισμού, την κατασκευή και ενεργοποίηση συστημάτων ΑΠΕ και ειδικότερα φωτοβολταϊκών (Φ/Β) εγκαταστάσεων.

Η εταιρεία μας βασίζεται στην επιστημονική γνώση και την άρτια τεχνολογική κατάρτιση καθώς στελεχώνεται από έμπειρους μηχανικούς και εξειδικευμένα - δικά μας - συνεργεία εγκαταστατών. Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι έχουμε καταχωρηθεί στο μητρώο Εγκαταστατών Φ/Β συστημάτων του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)

Η EN.CO.DE. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ εξασφαλίζει στον επενδυτή, τη μέγιστη δυνατή απόδοση της εγκατάστασής του.
Οικονομικά στοιχεία - Δημοσίευση ισολογισμών
© EN.CO.DE all rights reserved | designed and developed by reload