Net Metering

 • Τι είναι το Net Metering
 • Ο συμψηφισμός παραγόμενης-καταναλισκόμενης ενέργειας (γνωστός με τον όρο net-metering) αποτελεί ένα από τα εργαλεία προώθησης της αυτοπαραγωγής και ιδιοκατανάλωσης με ΑΠΕ .

  Το net-metering επιτρέπει στον καταναλωτή (ιδιώτη και επαγγελματία) να καλύψει ένα σημαντικό μέρος των ενεργειακών αναγκών του σε ηλεκτρική ενέργεια, ενώ παράλληλα του δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το δίκτυο του εκάστοτε παρόχου για έμμεση αποθήκευση της παραγόμενης ενέργειας.

  Το net metering αποτελεί την καλύτερη λύση για εξάλειψη του κόστους ρεύματος, που πληρώνουμε στον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας ( π.χ. ΔΕΗ ).

  Η σύνδεση των Φ/Β συστημάτων αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό πραγματοποιείται με χρήση της υφιστάμενης παροχής μέσω της οποίας συνδέεται η εγκατάσταση κατανάλωσης. Για την εφαρμογή του ενεργειακού συμψηφισμού απαιτείται η καταγραφή τόσο της εισερχόμενης ενέργειας (ενέργεια που απορροφάται από το δίκτυο) όσο και της εξερχόμενης ενέργειας (ενέργειας που εγχέεται στο Δίκτυο)

  Δεδομένου ότι οι περισσότεροι μετρητές είναι αμφίδρομοι, η εφαρμογή του net-metering δεν απαιτεί συνήθως σημαντικά έξοδα από πλευράς του καταναλωτή
 • Πλεονεκτήματα
 • Συνοπτικά τα βασικά πλεονεκτήματα του net metering είναι τα ακόλουθα:

  Μειώνει σημαντικά το λογαριασμό ρεύματος του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας.
  Προστατεύει την επένδυση από μελλοντικές αυξήσεις στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, γιατί ο συμψηφισμός είναι ενεργειακός και όχι λογιστικός.
  Θωρακίζει την επένδυση έναντι πολιτικό – οικονομικών παραγόντων προκειμένου να αποσβεστεί και να αποδώσει, καθώς ο συμψηφισμός γίνεται στην ενέργεια και όχι σε κάποια συμφωνημένη τιμή μονάδας αποζημίωσης (Feed In Tariff– FIT)
  Μειώνει σημαντικά τις απώλειες μεταφοράς, καθώς η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται τοπολογικά κοντά στην κατανάλωση.
  Απαλλάσσεται η χώρα μας σταδιακά από την ενεργειακή εξάρτηση των ορυκτών καυσίμων ή/και εισαγόμενων καυσίμων και τα αντίστοιχα κόστη που αυτή επιφέρει, ενώ παράλληλα ελαχιστοποιείται η περιβαλλοντική επιβάρυνση και οι εκπομπές CO2 στην ατμόσφαιρα.
  Αναβαθμίζει ενεργειακά το κτίριο με συνέπεια η συνολική αξία του να αυξάνεται.
  Επιβραβεύει συγκεκριμένα επενδυτικά πλάνα, με επιχειρηματικά προνόμια και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.
  Αυξάνει την ανταγωνιστικότητα, λόγω μειωμένης καταναλώμενης ενέργειας από το δίκτυο του παρόχου.
 • Τυποποιημένες προσφορές φωτοβολταϊκών συστημάτων
 • Η EN.CO.DE περιβαλλοντική με πολλά εγκατεστημένα έργα φωτοβολταϊκών σε όλη την χώρα εγγυάται την βέλτιστη επιλογή εξοπλισμού και την ποιοτικότερη εγκατάσταση στις καλύτερες τιμές!!!
  • Φωτοβολταϊκό σύστημα 5Kw - > 7.500 Kwh
  • α/α Απεικόνιση Είδος Τεμάχια
   1 Πολυκρυσταλλικό Φ/Β πλαίσιο SolarWatt BLUE 60P (Γερμανικής προέλευσης)
   Ισχύς 250Wp
   Απόδοση Πανέλου 15%
   Θερμοκρασιακός Συντελεστής Tcoefficient :PN =-0,38 % / K
   Βάρος [kg] 19
   IEC 61215 Edition 2, IEC 61730 Class II, CE, ISO 9001
   Παραθέτονται όλες οι πιστοποιήσεις των Φωτοβολταϊκών πλαισίων
   20
   2 Μονοφασικός Αντιστροφέας ABB PVI-5.0-TL-OUTD
   Max. DC power (@ cos ϕ = 1)
   Max. AC apparent power
   Max. efficiency / Euro-CEC 97,8 % / 97,1 %
   Δύο ανεξάρτητα MPP Trackers
   Συμπεριλαμβάνεται ενσωματωμένο Voltage Protection για κάθε MPP Tracker
   Εναρμονισμένοι με τους κανονισμούς της ΔΕΗ
   1
   3 Σύστημα στήριξης αλουμινίου
   Σχεδίαση και πιστοποίηση από την TUV HELLAS
   Για υπολογισμό μόνιμων φορτίων, θερμοκρασιακών μεταβολών φορτίων χιονιού και φορτίο ανέμου, σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 1
   Τα δυναμικά φορτία προκύπτουν βάση φάσματος σχεδιασμού του ΕΑΚ 2000
    
   4 Πλήρης ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
   • Καλώδια υψηλής αντοχής
   • Πίνακες-Διακόπτες-Ασφάλειες
   • Αντικεραυνική προστασία-γείωση
   • Κανάλια-σωλήνες-κυτία διακλάδωσης
    
   5 Εργασίες Εγκατάστασης Εξοπλισμού Φ/Β συστήματος  
   6 Εργασίες δοκιμής και ελέγχου καλής λειτουργίας  
   7 Αδειοδότηση Φ/Β συστήματος  
       Συνολικό κόστος : 6.640,00 €


   Στην ως άνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται:

   • ο ΦΠΑ (υπάρχει επιβάρυνση όπου δεν υπάρχει απαλλαγή)
   • το κόστος σύνδεσης του Φ/Β συστήματος με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ (θα προσδιοριστεί μετά τη σχετική προσφορά όρων σύνδεσης του ΔΕΔΔΗΕ)
   • το κόστος της τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης (ασύρματης ή ενσύρματης) με το Φ/Β σύστημα (κατόπιν απαίτησης του πελάτη)
   • το κόστος ετήσιας συντήρησης για την εύρυθμη λειτουργία και ασφάλισης του Φ/Β συστήματος.
   • το κόστος προμήθειας του δεύτερου μετρητή για τη μέτρηση της παραγόμενης από το Φ/Β σύστημα ενέργειας, με βάση τις υποδείξεις του ΔΕΔΔΗΕ αναφορικά με τους αποδεκτούς τύπους και τις πιστοποιήσεις του.
   • το κόστος τυχόν εργασιών τοποθέτησης / μετακίνησης στο χώρο εγκατάστασης (π.χ.ηλιακού θερμοσίφωνα).
   • η σύνδεση με τον μετρητή της ΔΕΗ. Το κόστος για την προμήθεια και εγκατάστασή του υπολογίζεται σε 12 ευρώ το τρέχον μέτρο, εάν και μόνο η εγκατάσταση υπερβαίνει τα 25μ από το μετρητή της ΔΕΗ.
   • το κόστος τοποθέτησης ανεξάρτητης γείωσης επί του εδάφους σε περίπτωση που δεν υφίσταται στο ακίνητο.

   ** Οι τιμές ενδέχεται να μεταβληθούν, ανάλογα με τη χρονική στιγμή της παραγγελίας.
  • Φωτοβολταϊκό σύστημα 10Kw - > 15.000 Kwh
  • α/α Απεικόνιση Είδος Τεμάχια
   1 Πολυκρυσταλλικό Φ/Β πλαίσιο SolarWatt BLUE 60P (Γερμανικής προέλευσης)
   Ισχύς 250Wp
   Απόδοση Πανέλου 15%
   Θερμοκρασιακός Συντελεστής Tcoefficient :PN =-0,38 % / K
   Βάρος [kg] 19
   IEC 61215 Edition 2, IEC 61730 Class II, CE, ISO 9001
   Παραθέτονται όλες οι πιστοποιήσεις των Φωτοβολταϊκών πλαισίων
   40
   2 Τριφασικός Αντιστροφέας ABB PVI-10.0-TL-OUTD
   Max. DC power (@ cos ϕ = 1)
   Max. AC apparent power
   Max. efficiency / Euro-CEC 97,8 % / 97,1 %
   Δύο ανεξάρτητα MPP Trackers
   Συμπεριλαμβάνεται ενσωματωμένο Voltage Protection για κάθε MPP Tracker
   Εναρμονισμένοι με τους κανονισμούς της ΔΕΗ
   1
   3 Σύστημα στήριξης αλουμινίου
   Σχεδίαση και πιστοποίηση από την TUV HELLAS
   Για υπολογισμό μόνιμων φορτίων, θερμοκρασιακών μεταβολών φορτίων χιονιού και φορτίο ανέμου, σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 1
   Τα δυναμικά φορτία προκύπτουν βάση φάσματος σχεδιασμού του ΕΑΚ 2000
    
   4 Πλήρης ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
   • Καλώδια υψηλής αντοχής
   • Πίνακες-Διακόπτες-Ασφάλειες
   • Αντικεραυνική προστασία-γείωση
   • Κανάλια-σωλήνες-κυτία διακλάδωσης
    
   5 Εργασίες Εγκατάστασης Εξοπλισμού Φ/Β συστήματος  
   6 Εργασίες δοκιμής και ελέγχου καλής λειτουργίας  
   7 Αδειοδότηση Φ/Β συστήματος  
       Συνολικό κόστος : 12.200,00 €


   Στην ως άνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται:

   • ο ΦΠΑ (υπάρχει επιβάρυνση όπου δεν υπάρχει απαλλαγή)
   • το κόστος σύνδεσης του Φ/Β συστήματος με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ (θα προσδιοριστεί μετά τη σχετική προσφορά όρων σύνδεσης του ΔΕΔΔΗΕ)
   • το κόστος της τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης (ασύρματης ή ενσύρματης) με το Φ/Β σύστημα (κατόπιν απαίτησης του πελάτη)
   • το κόστος ετήσιας συντήρησης για την εύρυθμη λειτουργία και ασφάλισης του Φ/Β συστήματος.
   • το κόστος προμήθειας του δεύτερου μετρητή για τη μέτρηση της παραγόμενης από το Φ/Β σύστημα ενέργειας, με βάση τις υποδείξεις του ΔΕΔΔΗΕ αναφορικά με τους αποδεκτούς τύπους και τις πιστοποιήσεις του.
   • το κόστος τυχόν εργασιών τοποθέτησης / μετακίνησης στο χώρο εγκατάστασης (π.χ.ηλιακού θερμοσίφωνα).
   • η σύνδεση με τον μετρητή της ΔΕΗ. Το κόστος για την προμήθεια και εγκατάστασή του υπολογίζεται σε 12 ευρώ το τρέχον μέτρο, εάν και μόνο η εγκατάσταση υπερβαίνει τα 25μ από το μετρητή της ΔΕΗ.
   • το κόστος τοποθέτησης ανεξάρτητης γείωσης επί του εδάφους σε περίπτωση που δεν υφίσταται στο ακίνητο.

   ** Οι τιμές ενδέχεται να μεταβληθούν, ανάλογα με τη χρονική στιγμή της παραγγελίας.
  • Φωτοβολταϊκό σύστημα 20Kw - > 30.000 Kwh
  • α/α Απεικόνιση Είδος Τεμάχια
   1 Πολυκρυσταλλικό Φ/Β πλαίσιο SolarWatt BLUE 60P (Γερμανικής προέλευσης)
   Ισχύς 250Wp
   Απόδοση Πανέλου 15%
   Θερμοκρασιακός Συντελεστής Tcoefficient :PN =-0,38 % / K
   Βάρος [kg] 19
   IEC 61215 Edition 2, IEC 61730 Class II, CE, ISO 9001
   Παραθέτονται όλες οι πιστοποιήσεις των Φωτοβολταϊκών πλαισίων
   80
   2 Τριφασικός Αντιστροφέας ABB PVI-20.0-TL-OUTD
   Max. DC power (@ cos ϕ = 1)
   Max. AC apparent power
   Max. efficiency / Euro-CEC 97,8 % / 97,1 %
   Δύο ανεξάρτητα MPP Trackers
   Συμπεριλαμβάνεται ενσωματωμένο Voltage Protection για κάθε MPP Tracker
   Εναρμονισμένοι με τους κανονισμούς της ΔΕΗ
   1
   3 Σύστημα στήριξης αλουμινίου
   Σχεδίαση και πιστοποίηση από την TUV HELLAS
   Για υπολογισμό μόνιμων φορτίων, θερμοκρασιακών μεταβολών φορτίων χιονιού και φορτίο ανέμου, σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 1
   Τα δυναμικά φορτία προκύπτουν βάση φάσματος σχεδιασμού του ΕΑΚ 2000
    
   4 Πλήρης ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
   • Καλώδια υψηλής αντοχής
   • Πίνακες-Διακόπτες-Ασφάλειες
   • Αντικεραυνική προστασία-γείωση
   • Κανάλια-σωλήνες-κυτία διακλάδωσης
    
   5 Εργασίες Εγκατάστασης Εξοπλισμού Φ/Β συστήματος  
   6 Εργασίες δοκιμής και ελέγχου καλής λειτουργίας  
   7 Αδειοδότηση Φ/Β συστήματος  
       Συνολικό κόστος : 22.100,00 €


   Στην ως άνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται:

   • ο ΦΠΑ (υπάρχει επιβάρυνση όπου δεν υπάρχει απαλλαγή)
   • το κόστος σύνδεσης του Φ/Β συστήματος με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ (θα προσδιοριστεί μετά τη σχετική προσφορά όρων σύνδεσης του ΔΕΔΔΗΕ)
   • το κόστος της τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης (ασύρματης ή ενσύρματης) με το Φ/Β σύστημα (κατόπιν απαίτησης του πελάτη)
   • το κόστος ετήσιας συντήρησης για την εύρυθμη λειτουργία και ασφάλισης του Φ/Β συστήματος.
   • το κόστος προμήθειας του δεύτερου μετρητή για τη μέτρηση της παραγόμενης από το Φ/Β σύστημα ενέργειας, με βάση τις υποδείξεις του ΔΕΔΔΗΕ αναφορικά με τους αποδεκτούς τύπους και τις πιστοποιήσεις του.
   • το κόστος τυχόν εργασιών τοποθέτησης / μετακίνησης στο χώρο εγκατάστασης (π.χ.ηλιακού θερμοσίφωνα).
   • η σύνδεση με τον μετρητή της ΔΕΗ. Το κόστος για την προμήθεια και εγκατάστασή του υπολογίζεται σε 12 ευρώ το τρέχον μέτρο, εάν και μόνο η εγκατάσταση υπερβαίνει τα 25μ από το μετρητή της ΔΕΗ.
   • το κόστος τοποθέτησης ανεξάρτητης γείωσης επί του εδάφους σε περίπτωση που δεν υφίσταται στο ακίνητο.

   ** Οι τιμές ενδέχεται να μεταβληθούν, ανάλογα με τη χρονική στιγμή της παραγγελίας.
 • Ενδεικτική απόδοση επένδυσης
 • Στον ακόλουθο πίνακα, αποτυπώνεται η ενδεικτική σχέση ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας με την απαραίτητη ισχύ του Φ/Β συστήματος που πρέπει να εφαρμοστεί και την απόδοση της επένδυσης που τελικά προκύπτει.

 • Βασικοί όροι και προϋποθέσεις
 • Οι βασικοί όροι-προϋποθέσεις που διέπουν το net metering, 25ετούς ισχύος, είναι:

   Η ύπαρξη ενεργού μόνιμης παροχής ρεύματος στο όνομα του αυτοπαραγωγού μέσω της οποίας τροφοδοτείται η εγκατάσταση κατανάλωσής του
   Καθορίζεται ετήσιος κύκλος συμψηφισμού παραγόμενης καταναλισκόμενης ενέργειας.
   Η Φ/Β εγκατάσταση πρέπει να βρίσκεται στον ίδιο χώρο ή όμορο χώρο με την εγκατάσταση κατανάλωσης προς την οποία αντιστοιχίζεται (δεν είναι επιτρεπτός ο συμψηφισμός με καταναλώσεις του ιδίου φυσικού ή νομικού προσώπου σε άλλες θέσεις εγκατάστασης ενώ αποκλείεται και το virtual net metering).
   Τίθεται όριο ισχύος 100kWp στην ηπειρωτική χώρα και τα διασυνδεδεμένα με αυτή νησιά, δηλαδή σε όλο το διασυνδεδεμένο σύστημα (ΔΣ) ή μέχρι το 50% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης, εφόσον η τιμή αυτή είναι μεγαλύτερη του ως άνω ορίου των 20 kWp.
   Δικαίωμα συμμετοχής έχουν νομικά ή φυσικά πρόσωπα που έχουν είτε την κυριότητα, είτε εκμισθώνουν το χώρο εγκατάστασης (αντίθετα με το Ειδικό Πρόγραμμα Φ/Β σε κτίρια).
   Επιτρέπεται η μετάβαση από το Ειδικό Πρόγραμμα Φ/Β σε Κτίρια (feed in tariff) στο πρόγραμμα αυτό, με σύμβαση που συνάπτεται για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα της 25ετίας.
   Τίθεται όριο ισχύος 100kWp για το ΔΣ, 50kWp για την Κρήτη, 20kWp για τα λοιπά μη διασυνδεδεμένα νησιά (ΜΔΝ).
   Ειδικά για τα ΜΔΝ, η ισχύς των παραγωγών προσμετράται στο επιτρεπόμενο περιθώριο ισχύος του κάθε ΜΔΣ.
   Ειδικά για τα Νομικά Πρόσωπα, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους Δημόσιου ενδιαφέροντος σκοπούς, γενικής ή τοπικής εμβέλειας, η ανώτατη ισχύς κάθε φωτοβολταϊκού συστήματος μπορεί να ανέρχεται έως και το 100% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης με μέγιστο τα 500kW
 • Διαδικασία και δικαιολογητικά
 • Η διαδικασία για τη διασύνδεση ενός φωτοβολταϊκου συστήματος net metering είναι απλή και την αναλαμβάνει η εταιρεία μας.  Ο ΔΕΔΔΗΕ μετά την αίτηση πρέπει σε 1 μήνα να στείλει την προσφορά σύνδεσης, η οποία ισχύει για 3 μήνες. Μέσα στο 3μηνο ο ενδιαφερόμενος καταθέτει δικαιολογητικά και αίτηση για Σύμβαση Συμψηφισμού η οποία καταρτίζεται από το ΔΕΔΔΗΕ εντός 15νθημέρου. Στη συνέχεια κατασκευάζεται το φωτοβολταϊκό και κατατίθεται αίτηση ενεργοποίησης.
Οικονομικά στοιχεία - Δημοσίευση ισολογισμών
© EN.CO.DE all rights reserved | designed and developed by reload